ຄໍາຖາມ: ຖ້າຊື້ມື້ນີ້ເເລ້ວຈະສົ່ງໃຫ້ມື້ນີ້ບໍ (ສໍາລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
ຄໍາຕອບ:
-ຖ້າຊື້ກອ່ນ4ໂມງເເລງເເມ່ນຈະສົ່ງມື້ນີ້. ໝາຍເຫດ:ເພື່ອຄວາມປອດໄພພວກເຮົາຈະບໍສົ່ງເຄື່ອງຫຼັງ6ໂມງເເລງ,ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການດ່ວນດ້ວຍຄວາມຈໍາເປັນເເມ່ນສາມາດປຶກສາພວກເຮົາໄດ້.
-ຖ້າລູກຄ້າຊື້ເເລະຈ່າຍຫຼັງ 4ໂມງເເມ່ນພວກເຮົາຈະສົ່ງມື້ຕໍ່ໄປນີ້
ກະລຸນາບອກເວລາທີລູກຄ້າສະດວກຮັບ
1.1:00-2:00 ເເລງ
2.2:00-3:00 ເເລງ
3.3:00-4:00 ເເລງ
4.4:00-5:00 ເເລງ
5.5:00-6:00 ເເລງ
6.6:00-7:00 ເເລງ (ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ເຂດດົງໂດກ ເເລະ ເຂດໂພນຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ)
ຄໍາຖາມ: ຈະຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າເເນວໃດ (ສໍາລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
ຄໍາຕອບ:
1.ລູກຄ້າສາມາດໂອນຄ່າສິນຄ້າເເລະຄ່າສົ່ງມາທາງທາງບັນຊີທະນາຄານຫຼື BCEL ONE
2.ລູກຄ້າສາມາດມາເອົາສິນຄ້າເອງເເລະຈ່າຍທີບ້ານຄໍາຮຸ່ງ
(ໃກ້ສະຖາບານການທະຄານ ເຂດໂພນຕ້ອງ-ດົງໂດກ)
1.ສໍາລັບເຂດຕໍ່ໄປນີ້ ເເມ່ນສາມາດຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າເເລະຄ່າສົ່ງຕອນພວກເຮົາໄປສົ່ງສິນຄ້າ (ຄ່າສົ່ງ:10,000Kip)
ເຂດຄໍາຮຸ່ງ,ໂພນຕ້ອງ, ດົງໂດກ, ຄິວລົດສາຍໃຕ້, ດອນໜູນ, ໂພນພະເນົາ, ດົງຈອງ, ໂນນສະຫ່ວາງ, ທາດຫຼວງ, ລາວ-ໄອເຕກ, ຕະຫຼາດເຊົ້າ, ສີຫອມ, ຊັງຈຽງ, ຄິວລົດສາຍເໜືອ, ສີເກີດ, ໜອງພະຍາ, ຕາມມີໄຊ, ໜອງທາ.
※ ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ໄກຈາກເຂດນີ້ເເມ່ນໃຫ້ເລືອກຂໍ້1 ຫຼື ຂໍ້2.

Compare

Shopping Cart