ຄີມກັນແດດ Aqua water magic uv oil

70,000

Out of stock

AQUA water magic UV Oil SPF50+PA++++
ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ຖືກລົມແລະແສງແດດຕະຫລອດ
ສີນຄ້າຍີ່ປຸ່ນ! ຄີມກັນແດດ SKIN AQUA water magic SPF50+PA++++ ເປັນຄີມກັນແດດເນື້ອນຳ້ມັນທີ່ຊືມເຂົ້າຜີວໄດ້ງາ່ຍຕິດຢູ່ກັບຜີວໄດ້ດົນຈຸດພິເສດແມ່ນກັນນຳ້ກັນເຫື່ອໄດ້ດີເໝາະສົມທີ່ສຸດກັບຊາວໄຮ່ຊາວນາຫຼືຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊີວິດແບບຖືກແດດຖືກລົມຕະຫລອດ.
ວິທີໃຊ້: ຫຼັງທຳຄວາມສະອາດແລ້ວທາຄີມບຳລຸງຫຼືເຊລຳຕໍ່ດ້ວຍ AQUA water magic uv oil ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສອງແລ້ວຈື່ງຕໍ່ດ້ວຍຕົວອື່ນ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ຄີມກັນແດດ Aqua water magic uv oil”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Compare

Shopping Cart